مشاوره با کارشناسان فروش
مشاوره با کارشناسان فروش

جلسه همفکری با مسولان استان

 

با عنایت به تغییر مدیریت و همت در جهت تولید در شرکت گسترش و توسعه آذربایجان (کمباین سازی تبریز)، فرماندار محترم شهرستان تبریز ضمن توجه ویژه به مسئله احیا مجدد این شرکت طی جلسه ای با حضور مدیران شرکت و ریاست شعب بانک کشاورزی استان و روسای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی، الزامات اولیه در خسوس حمایت همه جانبه از این شرکت را خواستار شدند. در همین راستا مدیران شرکت در مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ با دعوت از رئیس شعب بانک کشاورزی استان آقای دکتر محمودی و معاونان ایشان، رییس مرکز فناوری و مکانیزاسیون استان جناب مهندس زینالی مهر و مدیران مراکز مکانیزاسیون شهرستانها و نمایندگان اداره کار و فرماندار محترم با تشکیل جلسه همفکری و آشنایی بیشتر مدیران مراکز ضمن بازدید از زیرساخت ها و پتانسیل های موجود شرکت ایشان اعلام آمادگی خود را در خسوس توجیه، راهنمایی و معرفی خریداران و متقاضیان کمباین در منطقه به منظور خرید این شرکت با استفاده از تسهیلات بانکی و حمایت از صنعت در استان بیان نمودند.